Activitatea ştiinţifică a membrilor departamentului de Ştiinţe Economice este concretizată în participări la conferinţe, simpozioane, articole şi studii.

Prezentare centru de cercetare [descarcă]

Plan operational centru de cercetare 2020-2021 [descarcă]

Statutul centrului de cercetări fundamentale şi aplicative în economie [descarcă]

HS Aprobare infiintare CCFAE [descarcă]

Resursa umană a centrului de cercetari fundamentale și aplicative în economie [descarcă]

Raport de autoevaluare perioada 2020 – 2021 CCFAE [descarcă]

Evoluția activității de cercetare 2015-2021 [descarcă]

Participari conferinte 2015-2021 [descarcă]

Prezentari conferinte 2015-2021 [descarcă]

Participari studenti la conferinte 2016-2020 [descarcă]

Planuri academice planificate 2020-2021 [descarcă]

Citări nominale în publicații de specialitatecitări nominale în publicații de specialitate naționale/internaționale din 2015-2021 [descarcă]

Tabel cadrele didactice implicate în proiectele de cercetare sau alte proiecte FSE 2020-2021 [descarcă]

Workshop-uri an universitar 2019-2020 [descarcă]

Workshop-uri an universitar 2020-2021 [descarcă]

Planuri academice realizate 2020-2021 [descarcă]

 

CENTRUL DE CERCETĂRI FUNDAMENTALE ŞI APLICATIVE ÎN ECONOMIE din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a desfăşurat în anul 2009 o activitate susţinută, Pe parcursul anului 2009, membrii Centrului CCECA au participat la mai multe întâlniri cu rol informal cu privire la mecanismul accesării fondurilor naţionale şi europene prin programele PNII, POS CCE, POS DRU, POS Mediu.

Cadrele didactice ale facultatii au elaborat proiecte de cercetare care au participat la competitia de proiecte lansata de CNCSIS.

În perioada 2006-2008 cadre didactice de la facultatea noastra au fost incluse într-un proiect de tip A realizat în consortiu cu Institulul Agrar Roman, Academia Româna, USAMVB Timisoara, Universitatea de Vest si Universitatea Politehnica Timisoara, proiect ce a participat la competitia de proiecte lansata de catre CNCSIS obtinând punctaj pentru finantare si al carui director este Doamna Dr. Camelia Gavrilescu.

În 2009 au fost depuse o serie de contracte, unele dintre ele evaluate, altele în curs de evaluare, după cum urmează:

 • 5 contracte depuse spre a fi finanţate prin Fonduri stucturale:
  »Eficientizarea şi modernizarea activităţilor de predare, învăţare şi testare asistată de calculator din învăţământul superior, Director de proiect Prof. Adrian Cojocariu;
  »Un mediu curat pentru un viitor sigur, Director de proiect Lect. Dr. Adina Horablaga;
  »Antreprenor rural – Promovarea antreprenoriatului rural in jud. Timis, Director de proiect Conf. Dr. Silvia Medinschi;
  »Model inovativ de pregătire a studenţilor pt. piaţa muncii – Învaţă o meserie, Director de proiect Prof. Adrian Cojocariu;
  »Cea mai buna dintre regiuni – Promovarea diversităţii în afaceri, Conf. Dr. Silvia Medinschi.
 • 3 contracte cu mediul de afaceri:
  »Analiza comparativă între S.C. AUTOCLUB SRL TIMIŞOARA şi societăţile comerciale concurente în domeniul de activitate al dealerilor de autoturisme;
  »Studiu privind identificarea riscurilor din activitatea economico-financiară a SC Parcela Prod Com SA Lugoj.
  »Studiul privind gradul de satisfacţie al consumatorilor de servicii hoteliere.

Cadrele didactice din cadrul facultatii de Stiinte Economice desfasoara o intensa activitate de cercetare stiintifica, aceasta materializându-se prin participari la diverse manifestari stiintifice din tara si strainatate:

 • Management of Technological Changes din Alexandroupolis Grecia
 • International conference USAMV-Cluj- NAPOCA, PROSPECTS FOR THE 3rd MILLENNIUM AGRICULTURE, 2009
 • The Second International Conference, Lozenec, Bulgaria
 • DAAAM International Vienna, for 2009
 • Actualitati si perspective in hard si soft - Universitatea Tibiscus Timisoara, Facultatea de Calculatoare si Informatica Aplicata, 26-27 Mai 2005
 • 7 th International Conference on Food Science, University of Szeged, Szeged, Hungary, 20-21 Aprile 2006
 • Second International Conference on Business, Management and Economics, Yasar University, Cesme, Izmir, Turkey, 15-18 Iunie 2006
 • XA European Conference on Computer Science & Applications, Universitatea Tibiscus Timisoara, 2-4 Iunie 2006
 • 30th International Convention MIPRO, Conference on Business Intelligence Systems (BIS), Opatija, Croatia
 • International scientific conference microCAD 2008, Miskolc, Ungaria
 • The 8th International Conference on Informatics in Economy „Information & Knowledge Age”, Bucuresti

 

The Seventh International Conference on Informatics in Economy - ASE Bucuresti, 19-20 Mai 2005

The Seventh International Conference
on Informatics in Economy
ASE Bucuresti
19-20 Mai 2005

Globalizare si probleme globale - Facultate de Stiinte Economice, Universitatea Tibiscus din Timisoara

Globalizare si probleme globale
Facultate de Stiinte Economice, Universitatea Tibiscus din Timisoara
26-27 Mai 2005

Integrarea Europeana / noi provocari pentru economia Romaniei - Universitatea din Oradea, 27-28 Mai 2005

Integrarea Europeana
noi provocari pentru economia Romaniei
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea din Oradea
27-28 Mai 2005

Management si dezvoltare rurala - USAMVB Timisoara, 26-27 Mai 2005

Management si dezvoltare ruralaUSAMVB Timisoara
26-27 Mai 2005

Economia romaneasca in contextul integrarii europene - Universitatea Petre Andrei Iasi, 20-21 Mai 2005

Economia romaneasca in contextul integrarii europene
Universitatea Petre Andrei Iasi
20-21 Mai 2005

The International Conference The Impact of European Integration on the National economy, Babes-Bolyai University, Cluj Napoca, 28-29 Octombrie 2005

The International Conference The Impact of European Integration on the National economy
Babes-Bolyai University, Cluj Napoca
28-29 Octombrie 2005

The International Conference The Impact of European Integration on the National economy, Babes-Bolyai University, Cluj Napoca, 28-29 Octombrie 2005

The International Conference The Impact of European Integration on the National economy
Babes-Bolyai University, Cluj Napoca
28-29 Octombrie 2005

29th ICT International Convention MIPRO 2006, Conference on Intelligent Systems, Opatija,Adriatic Coast, Croatia, Mai 22–26 2006

29th ICT International Convention MIPRO 2006Conference on Intelligent Systems
Opatija, Adriatic Coast, Croatia, Mai 22–26 2006

Simpozion Stiintific Managementul intensivizarii productiei agricole USAMVB Timisoara, 25-26 Mai 2006

Simpozion Stiintific Managementul intensivizarii productiei agricole
USAMVB Timisoara

25-26 Mai 2006

3rd International Workshop IE & SI, Departement of Business Information Systems and Statistic, Universitatea de Vest Timisoara, 26-27 May 2006

3rd International Workshop IE & SIDepartement of Business Information Systems and Statistics
Universitatea de Vest Timisoara26-27 May 2006