Facilităţi

Studentii universitatii noastre beneficiaza de urmatoarele facilitati:

 • taxe de scolarizare moderate, achitate în lei, în 4 rate
 • facilitati la plata taxei de scolarizare, pentru anumite categorii de studenti, comform unui Regulament propriu adoptat de Senatul universitatii (vezi mai jos pe pagina)
 • bilete cu reducere 50% la transportul cu trenurile personale, accelerate si rapide, pe reteaua SNTFC si celorlalti operatori de cale ferata (*)
 • bursa lunara de studii în valoare de 350 lei/luna, pentru studentii cu domiciliul în mediul rural care se obliga ca dupa absolvirea studiilor sa profeseze în învatamântul rural (*)
 • acces la retelele de calculatoare si la Internet, de luni pâna vineri între orele 9-21
 • acces gratuit la biblioteca Universitatii si la bibliotecile facultatilor
 • posibilitatea înscrierii la Mediateca Centrului Cultural Francez din Timisoara, cu abonament la pret redus, precum si la cursurile de limba franceza - nivel general sau de specialitate (economica, turism, juridic, secretariat, comunicare profesionala etc.) în vederea obtinerii atestatului de limba
 • facilitati pentru achizitionarea de calculatoare noi, cu o reducere de 200 Euro, în conditiile Legii 269/2004 (*)
 • material didactic gratuit, inclus în taxa de scolarizare, pentru studentii de la forma de învatamânt cu frecventa redusa (IFR)
 • eliberarea gratuita, inclusiv într-o limba de circulatie internationala, pentru fiecare absolvent, începând cu vara 2006, a unui Supliment de diploma, comform normelor UE;
 • sprijin în obtinerea de burse si stagii în strainatate prin Centrul National pentru Burse de Studii în Strainatate (www.roburse.ro) (*)
 • burse DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) în Germania, pentru cei mai buni studenti, cu rezultate excelente în domeniul informaticii (relatii la secretarii stiintifici ai facultatilor)
 • reducere 10% din pretul scolarizarii pentru obtinerea carnetului de sofer, la Scoala de soferi apartinând de Automobil Clubul Român
 • program flexibil pentru studentii care lucreaza
 • echipa de fotbal
 • club sportiv (pentru detalii acceseaza Clubul Sportiv Tibiscus (www.cs.tibiscus.ro)
  ----------
  (*) de aceste facilitati se beneficiaza în baza acreditarii universitatii prin Legea 484/2002

Senatul Universitatii „Tibiscus” din Timisoara, întrunit în sedinta statutara pe data de 29.09.2011, prin vot unanim a hotarât adoptarea urmatoarelor criterii de acordare a facilitatilor privind taxele de scolarizare a studentilor la Universitatea „Tibiscus” din Timisoara:

 1. Copiii de revolutionari (cu certificat de urmas-erou-martir) - reducere 25% pentru 2 studenti/facultate;
 2. Studentii membri ai Senatului Universitatii „Tibiscus” din Timisoara - 15 % reducere, daca participa la cel putin 50% din sedintele Senatului;
 3. Studentii care aduc institutiei contracte, proiecte, parteneriate pentru dezvoltare institutionala - 10%;
 4. Studentilor cu cea mai mare medie din an (minimum 9,00, un student pe specializare) beneficiaza de o reducere de 10% din taxa anului urmator; în anul terminal reducerea se aplica la taxa pentru examenul de licenta;
 5. Studentilor ai caror parinti sunt pensionari, someri sau au venituri mici li se poate aproba plata taxei esalonat, fara penalizari, dar depasirea a doua luni în care nu s-a efectuat nici o plata, atrage dupa sine plata penalizarilor regulamentare.

Aplicarea criteriilor de mai sus se face respectând urmatoarele conditii:

 1. Beneficiarii facilitatilor privitoare la taxe trebuie sa fie integralisti. Decanii facultatilor verifica respectarea conditiei, de care depinde avizarea cererii;
 2. Nici o facilitate nu se acorda automat. Cererea motivata a studentului este o conditie preliminara pentru acordarea facilitatii anuale;
 3. Situatiile exceptionale vor fi analizate de catre Biroul Senatului;
 4. Cuantumul reducerii de taxe este aprobat în limitele plafonului stabilit de Senatul universitatii;
 5. Cererile trebuie însotite de documentele doveditoare;
 6. Reducerile nu se cumuleaza.

Acordarea reducerilor se face pe baza de cerere personala, adresata decanului facultatii, depusa si înregistrata la secretariatul facultatii unde activeaza studentul, în perioada 01.10 - 31.10. În perioada 01.11 - 10.11, cererile sunt analizate si aprobate de Rectorul universitatii iar în 11.11 rezolutiile se comunica facultatilor, casieriei si administratorului web, pentru afisare.

Cererile ulterioare pentru reduceri de taxe nu se admit.

Contact

Str. Lascăr Catargiu, nr. 6, 300559 Timişoara
 • Tel: 0256.294.001

Abonează-te

Nu pierdeți ce se intampla interesant prin aderarea la programul nostru de noutăți și evenimente.

Conectaţi-vă cu noi

Sunteți aici: Acasă | Facilităţi