STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2021/2022
aprobată în ședința Senatului universitar din 09.09.2021

 

SemestrulAnul de studiiPerioadaActivitatea
Sem. I

I

II

III

I - Master

II - Master

04.10.2021 – 19.12.2021 Activitate didactică (11 săpt.)
20.12.2021 – 02.01.2022 Vacanţă de iarnă studenți / Concediu odihnă cadre didactice (2 săpt.)
03.01.2022 – 23.01.2022 Activitate didactică (3 săpt.)
24.01.2022 – 13.02.2022 Sesiune de examene de iarnă (aferentă Sem.I, pentru an curent/recontractări şi diferenţe) (3 săpt.)
31.01.2022 – 05.02.2022 Examen de licenţă/disertaţie (1 săpt.)
14.02.2022 – 20.02.2022 Vacanță studenți / Concediu odihnă cadre didactice (1 săpt.)
Sem. II la anii neterminali

I

II

III FDAP

I - Master

21.02.2022 – 27.02.2022 Sesiune de restanţe (pentru examinările aferente Sem.I) (1 săpt.)
21.02.2022 – 24.04.2022 Activitate didactică (9 săpt.)1
25.04.2022 – 01.05.2022 Vacanță studenți / Concediu odihnă cadre didactice (1 săpt.)
02.05.2022 – 05.06.2022 Activitate didactică (5 săpt.)1
06.06.2022 – 26.06.2022 Sesiune de examene de vară (aferentă Sem.II, pentru an curent/recontractări şi diferenţe) (3 săpt.)
27.06.2022 – 03.07.2022 Sesiune de restanţe (pentru examinările aferente Sem.II) (1 săpt.)
04.07.2022 – 31.08.2022 Vacanţă de vară studenți / Concediu odihnă cadre didactice (8 săpt.)
27.06.2022 – 29.07.2022 Admitere licență, masterat – sesiunea iulie 2022 (5 săpt.)
01.09.2022 – 16.09.2022 Sesiune de reexaminări şi reexaminări speciale (pentru examinările aferente Sem.I şi Sem.II) (2 săpt.)
01.09.2022 – 29.09.2022 Admitere licență, masterat – sesiunea sept. 2022 (4 săpt.)
03.10.2021 Începerea anului universitar 2022-2023
Sem. II la ani terminali

III

II - Master

21.02.2022 – 27.02.2022 Sesiune de restanţe (pentru examinările aferente Sem. I) (1 săpt.)
21.02.2022 – 24.04.2022 Activitate didactică (9 săpt.)
25.04.2022 – 01.05.2022 Vacanță studenți / Concediu odihnă cadre didactice (1 săpt.)
02.05.2022 – 22.05.2022 Activitate didactică (3 săpt.)
23.05.2022 – 05.06.2022 Activitate didactică-Elaborarea lucrării de licenţă/disertaţie (2 săpt.)
06.06.2022 – 26.06.2022 Sesiune de examene de vară (aferentă Sem.II, pentru an curent/recontractări şi diferenţe) (3 săpt.)
27.06.2022 – 03.07.2022 Sesiune de restanţe (pentru examinările aferente Sem.II) (1 săpt.)
04.07.2022 – 10.07.2022 Sesiune de reexaminări şi reexaminări speciale (pentru examinările aferente sem.I şi sem.II) (1 săpt.)
11.07.2022 – 24.07.2022 Înscrierea la examenul de licenţă / disertaţie
Examen de competenţă lingvistică;
Examen de licenţă/disertaţie (2 săpt.)

 

 


1 Pentru anul II Ştiinţe Economice Activitate didactică 11 săptămâni +  Practică de specialitate 3 săptămâni