BAZA MATERIALĂ

Facultatea de Științe Economice are în acest an universitar

  • 4 săli pentru desfășurarea activităților de învătământ cursuri/seminarii (401,402,403,404)
  • 2 săli laborator (405, 408)
  • Decanat (sala 406), unde seși Bibliotecă proprie cu un fond de carte, jurnale la conferințe și materiale realizate de cadrele didactice de la FSE
  • Secretariat (sala 407)
  • Cabinet cadre didactice, Centru de cercetare CCFAE, (sala 409).

Biblioteca universității cât și biblioteca facultății pun la dispoziția studenților cursuri și alte materiale de studiu în format electronic, specifice disciplinelor de studiu.

Biblioteca universității ”Tibiscus” din Timișoara (biblioteca UTT) dispune de o suprafață de 200 mp cu săli de studiu, abonamente la jurnalele, fond de carte destinat specializării contabilității. [descarcă PDF...].

Studenții au acces constant la biblioteca UTT, conform orarului. [descarcă PDF...] şi dispune de un fond de carte [descarcă PDF...].

Universitatea ”Tibiscus” din Timișoara are încheiat un contract de colaborare cu Biblioteca Centrală Universitară ”Eugen Todoran” Timișoara, cu scopul de a asigura condiții pentru studierea fondului de carte și a publicațiilor existente în cadrul BCUT, atât pentru studenți, cât și pentru cadrele didactice. [descarcă PDF...].

Biblioteca Facultății de Științe Economice pune la dispoziția studenților cursuri în format electronic, specifice disciplinelor de studiu [descarcă PDF...], precum și cărți, reviste, manuale de specialitate conform fondului de carte [descarcă PDF...].

Toate cursurile și alte materiale didactice elaborate de titularii de discipline sunt disponibile studenților programului de studiu Contabilitate şi informatică de gestiune în format electronic pe platforma GOOGLE CLASSROOM a facultății (https://classroom.google.com) precum și la secretariatul Facultății de Științe Economice.

Pentru studenți programului de studiu Contabilitate şi informatică de gestiune există cursuri în format electronic, specifice disciplinelor de studiu detalii

Pentru activităţile fizice Universitatea are încheiate contracte de comodat pentru spaţii la Hotel Perla [descarcă PDF...] şi cu Hotel Boavista [descarcă PDF...] și [descarcă PDF...]

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2021/2022

Planul de învăţământ pentru anul universitar 2021/2022 este disponibil după cum urmează:

FISE DISCIPLINE DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Fise discipline CIG promoţia 2021/2024:

  • an I 2021-2022 [descarcă PDF...]
  • an II 2022-2023 [descărcare indisponibilă]
  • an III 2023-2024 [descărcare indisponibilă]

Fise discipline CIG promoţia 2020/2023:

Fise discipline CIG promoţia 2019/2022: