As.dr.Raoul Gordean

Într-o lume dinamică, interconectată, asincronă, transfigurată mediatic, devenită angrenaj planetar, cunoscând în ritm accelerat spectaculoase mutaţii socio-politice şi economice, confruntată cu un pachet problematic de o gravitate fără precedent, efortul de a ne înţelege epoca este imperios. Noile sfidări, de rang global, acuzând „miopia prezentului” cer, categoric, o lectură critic-interogativă, aptă de a identifica, pe ecranul contemporaneităţii, soluţii adecvate noului context în care, se ştie, piaţa şi comunicarea au devenit concepte magice, sacralizate. Departe de a fi doar o nebuloasă provocare conceptuală, globalizarea rămâne, însă, o temă tulbure, culpabilă, iscând adversităţi şi reacţii alarmiste, percepută de unii drept o extindere a pieţei (internaţionalizare), fluturată ca sperietoare, aşadar. Pentru alţii, ea pare un proces natural şi, negreşit, o ispititoare modă intelectuală, trezind emotivitate şi generând partizanate acerbe. Chiar înţeleasă ca un „vulcan conceptual” (cum „circulă” în folclorul universitar), ea rămâne o gravă temă de reflecţie, fie în ipostaza de rău iminent, fie ca sursă de beneficii; oricum, „o realitate funcţională a postcapitalismului”, implacabilă, anulând putinţa de a ne sustrage unui proces „în marş”.

Iată, aşadar, contextul dificil, crizist, în care încercăm să existăm, adaptându-ne unui alert ritm evenimenţial şi concurenţial. Şi Facultatea de Ştiinţe Economice trebuie (şi poate!) să răspundă flexibil acestor cerinţe, într-o uniformizatoare cultură a seducţiei (ofensiva consumerismului, hedonismul, publicitatea ca supra-medium, atrofierea civismului), în care Homo zappiens a devenit „client mondial” / world customer, în care revoluţia digitală, infobezitatea adâncesc – prin cumulul efectelor sociale – şi fractura generaţionistă. Inimosul şi ambiţiosul colectiv al facultăţii noastre se pliază acestor cerinţe, beneficiind de condiţii competitive, încurajând performanţa. Iar studenţii care au făcut această alegere, integrându-se familiei „tibiscane”, pot fi siguri de excelenţa opţiunii. Ca viitori economişti de succes, indiferent de domeniul ales (contabilitate, management, marketing, sectorul bancar), ei sunt purtători de ştafetă. Şi beneficiari ai radicalelor transformări în activitatea didactică, accentuând latura relaţională, practică, pe suportul bogatelor recomandări bibliografice, necesarmente metabolizate.

Suntem convinşi că efortul dascălilor, doritori a asigura, cu dăruire şi har, optimizarea procesului educaţional, va rodi. Astfel, absolvenţii noştri, „echipaţi” pentru a înfrunta exigenţele societăţii informaţionale, vor răspunde cu brio cerinţelor, construindu-şi – prin tenacitate şi competenţă – cariere de succes. Ne mândrim, desigur, că mulţi dintre cei care, în ani, au urmat Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii „TIBISCUS” sunt oameni realizaţi, pilde de profesionalism, asigurând, astfel, garanţia calitativă a eforturilor noastre. Fireşte, printr-o strânsă conclucrare, în benefică reciprocitate, crescând valoric împreună.

Vă asigurăm că alegerea voastră, optând pentru Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii „TIBISCUS”, este premisa viitoarelor succese. Dar izbânda, se înţelege, presupune trudă, efort constant de autoconstruire, sub modelajul unor mâini pricepute.

Vă aşteptăm!