Anexe la Carta Universităţii

Anexa 1 - ROF al Senatului UTT [descarcă]

Anexa 1 - ROF Senat UTT ed. a II-a [descarcă]

Anexa 1 - ROF Senat UTT ed. a III-a [descarcă]

Anexa 2 - ROF al CA al UTT [descarcă]

Anexa 3 - ROF Facultati, departamente, colective, centre de cercetare, compartimente functionale [descarcă]

Anexa 4 - ROF pentru fiecare ciclu de studii universitare [descarcă]

Anexa 5 - ROF comisia de etica si deontologie universitara [descarcă]

Anexa 6 - ROF al departamentului de IFR [descarcă]

Anexa 7 - Regulamentul de alegere a structurilor si functiilor de conducere in UTT 2020-2024 Ed. a II-a [descarcă]

Anexa 7 - Regulamentul de alegere a structurilor si functiilor de conducere Ed. I [descarcă]

Anexa 7 - Regulamentul de alegere a structurilo si functiilor de conducere Ed. a III-a [descarcă]

Anexa 8 - ROF al Consiliului Stiintific [descarcă]

Anexa 8 - ROF al Consiliului Stiintific Ed. a II-a [descarcă]

Anexa 9 - Codul de Etica si deontologie [descarcă]

Anexa 10 - Codul de Evaluare si asigurare a calitatii [descarcă]

Anexa 11 - Metodologia de evaluare academica interna [descarcă]

Anexa 12 - Regulament privind organizarea admiterii [descarcă]

Anexa 12 - Regulament organizare admitere 2019-2020 ed. a II-a [descarcă]

Anexa 13 - Metodologie finalizare studii [descarcă]

Anexa 13b - Regulament finalizare studii [descarcă]

Anexa 14 - Metodologie recunoastere si echivalare studii sau perioade de studii in tara sau strainatate [descarcă]

Anexa 15 - Codul universitar al drepturilor si obligatiilor studentului [descarcă]

Anexa 15 - Codul universitar al drepturilor si obligatiilor studentului Ed. a II-a [descarcă]

Anexa 16 - Regulament privind activitatea profesională a studenților [descarcă]

Anexa 16 - Regulament privind activitatea profesională a studenților 2021-2022 [descarcă]

Anexa 16 - Regulament privind acticvitatea profesională a studenților 2019-2020 Ed. a II-a [descarcă]

Anexa 17 - Regulament si procedura privind taxele de scolarizare [descarcă]

Anexa 18 - Metodologie de evaluare si examinare pe parcursul programului de studiu [descarcă]

Anexa 18 - Metodologie de evaluare si examinare pe parcursul programului de studiu Ed. a II-a [descarcă]

Anexa 19 - Regulament privind ocuparea posturilor didactice [descarcă]

Anexa 19 - Regulament privind ocuparea posturilor didactice Ed. a II-a [descarcă]

Anexa 20 - Metodologia UTT pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din invatamatul superior [descarcă]

Anexa 20 - Metodologia UTT pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din invatamatul superior Ed. a II-a [descarcă]

Anexa 20 - Metodologia UTT pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din invatamatul superior Ed. a III-a [descarcă]

Anexa 21 - Regulament privind intocmirea statelor de functii ale personalului didactic [descarcă]

Anexa 21 - Regulament privind intocmirea statelor de funcții ale personalului didactic Ed. a II-a [descarcă]

Anexa 22 - Regulament privind evaluarea periodica a personalului didactic si nedidactic [descarcă]

Anexa 23 - Metodologia de evaluare a personalului didactic si nedidactic [descarcă]

Anexa 23 - Metodologia de evaluare a personalului didactic si nedidactic Ed. a II-a [descarcă]

Anexa 23 - Metodologia de evaluare a personalului didactic si nedidactic Ed. a III-a [descarcă]

Anexa 24 - Regulament privind initierea, aprobarea, monitorizarea si evaluarea periodica a programelor de studii [descarcă]

Anexa 24 - Regulament privind initierea, aprobarea, monitorizarea si evaluarea periodica a programelor de studii  Ed. a II-a [descarcă]

Anexa 25 - Regulament privind eliberarea actelor de studii [descarcă]

Anexa 26 - Regulament de ordine interioara [descarcă]

Anexa 27 - Regulament procedura privind achizitia produselor, serviciilor si lucrarilor executate [descarcă]

Anexa 27 - Regulament procedura privind achizitia produselor, serviciilor si lucrarilor executate Ed. a II-a [descarcă]

Anexa 27 - Regulament procedura privind achizitia produselor, serviciilor si lucrarilor executate Ed. a II-a 2022 [descarcă]

Anexa 28 - Regulamentul Comisiei de invatamant si probleme studentesti [descarcă]

Anexa 29 - Regulamentul comisiei pentru imagine universitara si relatii internationale [descarcă]

Anexa 30 - ROF Comisia pentru relatia cu alumni, mediul preuniversitar si mediul socio-economic [descarcă]

Anexa 31 - ROF al DCSCA [descarcă]

Anexa 32 - Metodologia de evaluare a centrelor de cercetare din UTT [descarcă]

Anexa 33 - Regulament privind elaborarea actualizarea si aprobarea fiselor disciplinelor [descarcă]

Anexa 34 - Metodologie scolarizare straini [descarcă]

Anexa 35 - Metodologie selectare cadre didactice asociate Ed. a II-a [descarcă]

Anexa 36 - Metodologia UTT de organizare a referendumului [descarcă]

Anexa 37 - ROF al CRID [descarcă]

Anexa 38 - ROF, Organigrama si Plan de activitati al CCOC [descarcă]

Anexa 39 - ROF comisie CPSPEPDAS 2019 [descarcă]

Anexa 40 - Procedura_privind_intocmirea_dosarului_de_inscriere [descarcă]

Anexa 42 - Procedura ghid activitate on-line [descarcă]

Anexa 43 - Metodologie concurs rector [descarcă]

Anexa 44 - Metodologie alegeri departamente consilii facultății 2020-2024 [descarcă]

Anexa 45 - Metodologia activitati studentesti online [descarcă]

Anexa 45 - Metodologia activitatii studentesti Ed. a II-a [descarcă]

Anexa 45 - Metodologie activitati studentesti Ed. a III-a [descarcă]

Anexa 46 - Metodologie concurs decani 2020-2024 [descarcă]

Anexa 47 - Regulament privind activitatea de tutoriat ed. I [descarcă]

Anexa 48 - ROF CEACUT 2021 [descarcă]

Anexa 49 - Metodologie concurs rector [descarcă]

Anexa 50 - Metod. aleg dep cons facul 2020-2024 [descarcă]

Anexa 51 - Metodologie activitati studentesti online [descarcă]

Procedura privind inregistrarea si circulatia documentelor in UTT [descarcă]

Regulament de organizare și funcționare a compartimentului audit public intern in cadrul UTT [descarcă]

Regulament de organizare și funcționare al secretariatului general UTT [descarcă]