Prof. univ. dr. Popovici DumitruProf. univ. dr. Popovici Dumitru

CV [descarcă]

Listă lucrări [descarcă]

 

 

Doctor în Economie – Specializarea Contabilitate

Absolvent: Universitatea din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice, Contabilitate

Discipline predate în anul universitar 2021-2022

Codul etic pentru auditori profesioniști (opt) – curs+seminar

Auditul performanţei – curs+seminar

Standarde internaţionale privind auditul – curs+seminar