Conf. univ. dr. Nagy Cristina MihaelaConf. univ. dr. Nagy Cristina Mihaela

CV [descarcă]

Listă lucrări [descarcă]

 

 

Decan Facultatea de Ştiinţe Economice (01.10.2020 – prezent)

Director al Departamentului de Ştiinte Economice (01.04.2018 – 24.05.2020)

Director Centrul de Cercetări Fundamentale şi Aplicative în Economie (2020 – prezent)

Expert contabil (01.11.2018 – prezent)


Doctor în Contabilitate

Absolvent Specializarea la masterat: Audit, evaluare şi reorganizarea întreprinderii

Absolvent: Universitatea „Mihai Eminescu” Timişoara/ Facultatea de Management Turistic, Hotelier şi Comercial/ Contabilitate și Informatică de Gestiune

Conferențiar universitar 09.02.2017 – Prezent

Lector universitar 01.10.2015 – 08.02.2017

Asistent universitar 20.02.2009 – 30.09.2015

Preparator universitar 01.03.2008 – 19.02.2009

Discipline predate în anul universitar 2021-2022

Contabilitate şi gestiune fiscală aprofundată – curs+seminar

Diagnosticul economico-financiar și evaluarea întreprinderii (opt) – curs+seminar

Contabilitate aplicată – curs+seminar

Analiză economico- financiară – curs+seminar

Sisteme și raportări financiare – curs+seminar

Contabilitatea instituţiilor de credit – curs

Contabilitatea societăților de asigurări – curs+seminar