laborator informatica

SPAŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Localizarea Facultăţii de Ştiinţe Economice este pe strada Daliei nr. 1/A la etajul IV al corpului A al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara.
Spaţiile de învăţământ, precum şi cele anexe asigură un proces de învăţământ corespunzător exigenţelor începutului de mileniu. Dispunerea tuturor spaţiilor de învăţământ într-o singură clădire asigură unitatea procesului de învăţământ şi se evită deplasările inutile.

DOTAREA LABORATOARELOR

În prezent facultatea dispune de patru laboratoare dotate cu un total de 40 de calculatoare, două dintre ele destinate disciplinelor de informatică, unul destinat seminariilor disciplinelor de contabilitate, iar altul destinat seminariilor altor discipline.
Laboratoarele de informatică au o suprafaţă de 30 m2 fiecare. Calculatoarele sunt legate în reţea, existând şi acces la Internet de bandă largă, iar întregul software utilizat este cu licenţă. De asemenea, facultatea mai utilizează şi laboratorul audio-video al universităţii, dotat corespunzător pentru învăţarea limbilor străine.