Cursuri

Strategia afacerilor in mediul european

Anul I Anul II
 1. Mediul internaţional al afacerilor şi conjunctura economică
 2. Integrarea europeană şi globalizarea
 3. Comunicare în afacerile internaţionale
 4. Sistemul monetar european
 5. Limba engleză în afaceri
 6. Dreptul european al concurenţei
 7. Finanţarea prin proiecte şi fonduri structurale
 8. Strategii internaţionale de firmă
 9. Marketing şi comunicare prin Internet
 10. Limba franceză în afaceri
 1. Management comparat
 2. Comerţul internaţional cu servicii
 3. Uzanţe comerciale şi de protocol
 4. Politici europene
 5. Proiectarea şi implementarea sistemelor de comerţ electronic
 6. Comerţul exterior şi Uniunea Vamală Europeană
 7. Managementul proiectelor europene
 8. Marketing Internaţional
 9. Spaţiul administrativ european
 10. Activităţi tutoriale pentru elaborarea şi susţinerea lucrării de dizertaţie

Auditul, evaluarea si reorganizarea intreprinderii

Anul I Anul II
 1. Abordarea auditului
 2. Evaluarea întreprinderii
 3. Reglementări juridice în domeniul insolvenţei
 4. Standarde internaţionale privind auditul
 5. Managementul reorganizării şi lichidării întreprinderii
 6. Conţinutul şi desfăşurarea activităţilor de audit
 7. Limbaj uzual de comunicare în domeniul auditului, evaluării şi reorganizării
 8. Contabilitatea reorganizării şi lichidării întreprinderii
 1. Procedee internaţionale privind insolvenţa
 2. Auditul şi evaluarea sistemului informaţional al întreprinderii
 3. Limbaj uzual de comunicare în domeniul auditului, evaluării şi reorganizării
 4. Activităţi tutoriale privind elaborarea şi susţinerea lucrării de dizertaţie
 5. Auditul performanţei
 6. Standarde internaţionale de evaluare
 7. Analiza diagnostic a întreprinderii
 8. Activităţi tutoriale privind elaborarea şi susţinerea lucrării de dizertaţie
Sunteți aici: Acasă | Cursuri