Anale. Seria Ştiinţe Economice. Timişoara

Annals. Economics Science Series. Timişoara

ISSN 1582 – 2680

e-ISSN 1582 - 6333

Our Journal is a peer-reviewed, that publishes original research articles, theoretical articles, review articles, case studies/reports, empirical studies, with the primary objective to provide the academic community and business environment an avenue to share their professional and academic knowledge in all areas of the subject. Accepted papers will be published in Anale. Seria Ştiinţe Economice. Timişoara

 

Recenzare Lucrări

În revista Facultăţii de Ştiinţe Economice – Analele. Seria Ştiinţe Economice. Timişoara, sunt publicate cele mai noi lucrări ştiinţifice ale cercetătorilor din ţară şi din străinătate din domeniul economic.

Publicarea unui nou volum are loc o singură dată în fiecare an, cu prilejul organizării unei manifestări ştiinţifice a Facultăţii de Ştiinţe Economice.

Lucrările manifestării ştiinţifice sunt recenzate de comitetul ştiinţific al sesiunii, format din personalităţi din ţară şi străinătate.

Acceptarea lucrării spre recenzie presupune trimiterea pe e-mail a următoarelor date:

  • titlul lucrării;
  • secţiunea la care se înscrie lucrarea;
  • rezumatul în limba engleză a lucrării ştiinţifice (maxim 200 de cuvinte);
  • cuvintele cheie în limba engleză;
  • cotaţia JEL (Journal of Economic Literature Classification System) a lucrării;
  • datele personale de contact ale autorilor (adresă, instituţia de provenienţă).

De asemenea, autorul trebuie ca până la termenul stabilit să trimită lucrarea în format Word (cu respectarea condiţiilor de tehnoredactare solicitate).

Se verifică fiecare lucrarea sub următoarele aspecte:

  • încadrarea corectă a lucrării pe secţiune/subsecţiune;
  • încadrarea corectă a lucrării din punct de vedere al clasificării JEL;
  • încadrarea condiţiilor de scriere a lucrării într-o limbă de circulaţie internaţională (fiecare lucrare va avea scris obligatoriu rezumatul, cuvintele cheie şi conţinutul în limba engleză iar titlul lucrării se va scrie atât în limba engleză cât şi în limba română;
  • respectarea condiţiilor de tehnoredactare solicitate.

Lucrările înscrise în cadrul fiecărei secţiuni sunt repartizate la minim doi membrii ai Comitetului Ştiinţic care analizează fiecare lucrare din punct de vedere al conţinutului şi valorii ştiinţifice a lucrării.

După efectuarea recenziei, fiecare autor principal va primi prin email un răspuns de accept sau refuz în legătură acceptul sau refuzul spre publicare a lucrării/lucrărilor înscrise în cadrul revistei Anale. Seria Ştiinţe Economice. Timişoara.