Publicarea revistei „Anale. Seria Ştiinţe Economice. Timişoara” a început în anul 1994, prin preocuparea cadrelor didactice ale Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara. Ritmicitatea publicaţiei este anuală. Tematica revistei este cuprinsă în domeniul Ştiinţelor Economice, incluzând toate subdomeniile aferente: Economie, Management şi administrarea afacerilor, Marketing, Merceologie, Finanţe, bănci şi asigurări, Contabilitate, Cibernetică economică, Statistică şi previziune economică, Relaţii economice internaţionale şi Informatică economică. Evoluţia publicaţiei pe parcursul perioadei sale de existenţă s-a materializat iniţial prin scrierea rezumatelor lucrărilor în limba engleză, iar începând cu anul 2007 toate articolele cuprinse în publicaţie sunt scrise în limba engleză. Standardele de calitate ale publicaţiei au fost ridicate odată cu realizarea de recenzii a lucrărilor de către profesori universitari din cadrul instituţiei emitente, dar şi din cadrul unei universităţi din străinătate (Serbia).

Începând cu numărul XIII/2007 revista este complet indexată în baza de date CEEOL (Central and Eastern European On Line Library).

Acceptul EBSCO pentru indexarea revistei si aparitia in EBSCO a revistei ...

Revista a fost acceptata spre indexare in bazele de date RePEc, DOAJ, ProQuest

Accesul la articolele revistei este gratuit, in sensul că este permisa citirea, descarcarea, distribuirea, tipărirea articolelor.