Volumul XXV/2020 (Volume XXV/2020)

ANALE

Seria Științe Economice. Timișoara

Vol. XXV / 2020

ANNALS

Economic Science Series. Timisoara

Vol. XXV / 2020

 

COLEGIUL DE REDACŢIE / EDITORIAL BOARD

 

COMITETUL DE ORGANIZARE / ORGANIZING COMMITTEE

Associate Professor Cristina Mihaela NAGY - "Tibiscus" University of Timişoara, Faculty of Economics

Professor Radu RĂDUCAN - "Tibiscus" University of Timişoara, Faculty of Economics

Tenure Teacher Elena Doina GHICA - National College „Traian Doda”, Caransebeș

Associate Professor Franca MLADIN - "Tibiscus" University of Timişoara, Faculty of Economics

Associate Professor Marina Luminița SÂRBOVAN - "Tibiscus" University of Timişoara, Faculty of Economics

Lecturer Lavinia- Olivia IANCU "Tibiscus" University of Timişoara, Faculty of Economics

Lecturer Florentina Anica PINTEA - "Tibiscus" University of Timişoara Faculty of Computer Science and Applied Informatics

Assistant Lecturer Mihaela Simona GALEA - "Tibiscus" University of Timişoara, Faculty of Economics

Assistant Lecturer Raoul Sabin GORDEAN - "Tibiscus" University of Timişoara, Faculty of Economics

PhD Economist Florin POPOVICI - The Romanian Court of Accounts. The Chamber of Accounts of Timis County

Lecturer Silvia Laura MADINCEA PAȘCU - "Tibiscus" University of Timişoara, Department of Cross Curricular Theaching

Lecturer Tania PETCOVICI -"Tibiscus" University of Timişoara, Department of Cross Curricular Theaching

 

 

Sunteți aici: Acasă | Activitate | Anale. Seria Ştiințe Economice. Timişoara | Lucrări | Volumul XXV/2020 (Volume XXV/2020)