Anale. Seria Ştiinţe Economice. Timişoaraanale vol XIV

Annals. Economics Science Series. Timişoara

ISSN 1582 – 2680

e-ISSN 1582 - 6333

The scientific event organized by the Faculty of Economic Sciences is announced on www.fse.tibiscus.ro/conference and followed by the publication of a new volume.

The publication fee for each paper is annually established by the Editorial Board and mentioned in the call of the new volume.

The articles shall be written in English, according to the drafting instructions (see template) and shall be sent in doc format to the following address: .

Papers that do not comply with the drafting instructions as well as those received after the deadline shall no longer be included in the program.

The articles published in the volume are peer-reviewed.


Publicarea unui nou volum are loc cu prilejul organizării unei manifestări ştiinţifice a Facultăţii de Ştiinţe Economice, anuntate la adresa www.fse.tibiscus.ro/conference.

Taxa de publicare pentru fiecare lucrare publicată este stabilită anual de către Colectivul de Redacţie şi este comunicată în anunţul de publicare a unui nou volum.

Articolele vor fi redactate în limba engleză, conform normelor de redactare (vezi șablon) și vor fi trimise în format doc la adresa: .

Lucrările ce nu respectă regulile de tehnoredactare şi cele primite după data limită nu vor mai fi incluse în program.

Articolele publicate în volum sunt recenzate.


Şablonul este disponibil aici.

The template is available here.