Anale. Seria Ştiinţe Economice. Timişoaraanale vol XIV

Annals. Economics Science Series. Timişoara

ISSN 1582 – 2680

e-ISSN 1582 - 6333

Publicarea unui nou volum are loc de regulă cu prilejul organizării unei manifestări ştiinţifice a Facultăţii de Ştiinţe Economice, anuntate la adresa www.fse.tibiscus.ro/conference.

Taxa de publicare pentru fiecare lucrare publicată este stabilită anual de către Colectivul de Redacţie şi este comunicată în anunţul de publicare a unui nou volum.

Lucrările trebuie trimise în format doc şi trebuie să să respecte normele de redactare impuse de colectivul de redacţie.

Formatul paginii: A4 Margini: 2,0 cm sus (top); 2,0 cm jos (bottom); 3,0 cm stânga (left); 3,0 cm dreapta (right), Header 1,25 cm; Footer 1,25 cm. Fonturi utilizate: Times New Roman 14 bold pentru titlu şi 12 pentru text, 10 bold pentru autori, 10 italic pentru rezumat şi cuvinte cheie.

Bibliografia se trece la sfârşitul lucrării. Recomandăm ca lucrările să cuprindă maximum 8 pagini. Lucrările ce nu respectă regulile de tehnoredactare şi cele primite după data limită nu vor mai fi incluse în program.

Şablonul este disponibil aici.