Anale. Seria Ştiinţe Economice. Timişoaraanale vol XIV

Annals. Economics Science Series. Timişoara

ISSN 1582 – 2680

e-ISSN 1582 - 6333

Indexarea Revistei

Revista a fost supusă unei evaluări de către AEA ( American Economic Association ) şi a fost acceptată, începând cu anul 2007, includerea acesteia în trei baze de date internaţionale electronice JEL (Journal of Economic Literature): JEL on CD, e-JEL şi EconLit.

Începând cu numărul XIII/2007 revista este complet indexată în baza de date CEEOL (Central and Eastern European On Line Library).

Acceptul EBSCO pentru indexarea revistei si informatii furnizate despre revista: aici...

Revista a fost acceptata spre indexare in baza de date RePEc. Volumul XVIII/2012 este deja complet indexat.

Revista primit acceptul pentru indexare in baza de date DOAJ iar indexarea efectiva este in curs de realizare.

În prezent revista este supusă spre evaluare şi de către alte instituţii în vederea includerii în alte baze de date internaţionale.