Anale. Seria Ştiinţe Economice. Timişoaraanale vol XIV

Annals. Economics Science Series. Timişoara

ISSN 1582 – 2680

e-ISSN 1582 - 6333

CONTACT

Facultatea de Ştiinţe Economice

UNIVERSITATEA ,,TIBISCUS" din TIMIŞOARA

Redactor şef: conf. univ. dr. Cristina Mihaela NAGY

Strada Lascăr Catargiu nr. 4-6, 300559, Timişoara

Telefon: +40-256-294001

Web: https://fse.tibiscus.ro/activitate/anale-seria-stiinte-economice-timisoara

Email: