Anale. Seria Ştiinţe Economice. Timişoaraanale vol XIV

Annals. Economics Science Series. Timişoara

ISSN 1582 – 2680

e-ISSN 1582 - 6333

CONTACT

Facultatea de Ştiinţe Economice

UNIVERSITATEA ,,TIBISCUS" din TIMIŞOARA

Redactor şef: Prof. dr. Crăciun SABĂU

Strada Lascăr Catargiu nr. 4-6, 300559, Timişoara

Telefon/Fax: 0256/220690 int 113

web: www.fse.tibiscus.ro

mail: