Anale. Seria Ştiinţe Economice. Timişoaraanale vol XIV

Annals. Economics Science Series. Timişoara

ISSN 1582 – 2680

e-ISSN 1582 - 6333

Colegiul de Redacţie 2018

COLEGIUL DE REDACŢIE / EDITORIAL BOARD

Editor – Associate Professor Cristina Mihaela NAGY - "Tibiscus" University of Timişoara, Faculty of Economics

 • Professor Păun Ion OTIMAN - Romanian Academy
 • Professor Dumitru POPOVICI - "Tibiscus" University of Timişoara, Faculty of Economics
 • Professor Tibor KISS - University of Novi Sad, Faculty of Economics, Subotica, Serbia
 • Professor Marija CILEG - University of Novi Sad, Faculty of Economics, Subotica, Serbia
 • Adjunct Professor Elena Doina GHICA - National CollegeTraian Doda, Caransebeș
 • Associate Professor Franca MLADIN - "Tibiscus" University of Timişoara, Faculty of Economics
 • Associate Professor Marina LuminițaSÂRBOVAN - "Tibiscus" University of Timişoara, Faculty of Economics
 • Assistant Professor Ramona Violeta VASILESCU - "Tibiscus" University of Timişoara, Faculty of Economics
 • Assistant Professor Florentina Anica PINTEA - "Tibiscus" University of TimişoaraFaculty Computers and Applied Computer Science
 • Lecturer Raoul Sabin GORDEAN - "Tibiscus" University of Timişoara, Faculty of Economics
 • auditor Daniela Marioara POPOVICI - Tratatim LTD
 • LawyerClaudiu Florin BAN – Timiș Bar Association

Colegiul de Redacţie 2019

COLEGIUL DE REDACŢIE / EDITORIAL BOARD

Editor – Associate Professor Cristina Mihaela NAGY - "Tibiscus" University of Timişoara, Faculty of Economics

 • Professor Păun Ion OTIMAN - Romanian Academy
 • Professor Dumitru POPOVICI - "Tibiscus" University of Timişoara, Faculty of Economics
 • Professor Tibor KISS - University of Novi Sad, Faculty of Economics, Subotica, Serbia
 • Professor Marija CILEG - University of Novi Sad, Faculty of Economics, Subotica, Serbia
 • Professor RaduRăDUCAN - "Tibiscus" University of Timişoara, Faculty of Economics
 • Adjunct Professor Elena Doina GHICA - National CollegeTraian Doda, Caransebeș
 • Associate Professor Franca MLADIN - "Tibiscus" University of Timişoara, Faculty of Economics
 • Associate Professor Marina LuminițaSÂRBOVAN - "Tibiscus" University of Timişoara, Faculty of Economics
 • Assistant Professor Florentina Anica PINTEA - "Tibiscus" University of TimişoaraFaculty Computers and Applied Computer Science
 • Assistant Professor Daniela Marioara POPOVICI - Tibiscus" University of Timişoara, Faculty of Economics

Colegiul de Redacţie 2015

COLEGIUL DE REDACŢIE / EDITORIAL BOARD

Redactor şef - Lect.dr. Ramona Violeta VASILESCU - "Tibiscus" University of Timişoara, Faculty of Economics

 • Acad.Prof.dr. Păun Ion OTIMAN - Romanian Academy
 • Prof.dr. Dumitru POPOVICI - "Tibiscus" University of Timişoara, Faculty of Economics
 • Prof.dr. Tibor KISS - University of Novi Sad, Faculty of Economics, Subotica, Serbia
 • Prof.dr. Marija CILEG - University of Novi Sad, Faculty of Economics, Subotica, Serbia
 • Conf.dr. Silvia MEDINSCHI - "Tibiscus" University of Timişoara, Faculty of Economics
 • Lect.dr. Franca MLADIN - "Tibiscus" University of Timişoara, Faculty of Economics
 • Lect.dr. Daniel KYSILKA - "Tibiscus" University of Timişoara
 • Asist. dr. Cristina Mihaela NAGY - "Tibiscus" University of Timişoara, Faculty of Economics
 • Asist. dr. Raoul Sabin GORDEAN - "Tibiscus" University of Timişoara, Faculty of Economics
 • Asist. drd. Adela Suzana COLȚA - "Tibiscus" University of Timişoara, Faculty of Economics