Facilităţi

Studenţii universităţii noastre beneficiază de următoarele facilităţi:

 • taxe de şcolarizare moderate, cele mai mici din centrul universitar timişorean, achitate în lei, în 4 rate
 • facilităţi la plata taxei de şcolarizare, pentru anumite categorii de studenţi, comform unui Regulament propriu adoptat de Senatul universităţii (vezi mai jos pe pagină)
 • bilete cu reducere 50% la transportul cu trenurile personale, accelerate şi rapide, pe reţeaua SNTFC şi celorlalţi operatori de cale ferată (*)
 • bursă lunară de studii în valoare de 350 lei/lună, pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural care se obligă ca după absolvirea studiilor să profeseze în învăţământul rural (*)
 • acces la reţelele de calculatoare şi la Internet, de luni până vineri între orele 9-21
 • acces gratuit la biblioteca Universităţii si la bibliotecile facultăţilor
 • posibilitatea înscrierii la Mediateca Centrului Cultural Francez din Timişoara, cu abonament la preţ redus, precum şi la cursurile de limbă franceză - nivel general sau de specialitate (economică, turism, juridic, secretariat, comunicare profesională etc.) în vederea obţinerii atestatului de limbă
 • facilităţi pentru achiziţionarea de calculatoare noi, cu o reducere de 200 Euro, în condiţiile Legii 269/2004 (*)
 • material didactic gratuit, inclus în taxa de şcolarizare, pentru studenţii de la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR)
 • eliberarea gratuită, inclusiv într-o limbă de circulaţie internaţională, pentru fiecare absolvent, începând cu vara 2006, a unui Supliment de diplomă, comform normelor UE;
 • sprijin în obţinerea de burse şi stagii în străinătate prin Centrul Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate (www.roburse.ro) (*)
 • burse DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) în Germania, pentru cei mai buni studenţi, cu rezultate excelente în domeniul informaticii (relaţii la secretarii ştiinţifici ai facultăţilor)
 • reducere 10% din preţul şcolarizării pentru obţinerea carnetului de şofer, la Şcoala de şoferi aparţinând de Automobil Clubul Român
 • program flexibil pentru studenţii care lucrează
 • echipa de fotbal
 • club sportiv (pentru detalii acceseaza Clubul Sportiv Tibiscus (www.cs.tibiscus.ro)
  ----------
  (*) de aceste facilităţi se beneficiază în baza acreditării universităţii prin Legea 484/2002

Senatul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, întrunit în şedinţă statutară pe data de 27.10.2006, prin vot unanim a hotărât adoptarea următoarelor criterii de acordare a facilităţilor privind taxele de şcolarizare ale studenţilor la Universitatea „Tibiscus” din Timişoara:

 1. Studenţii proveniţi din orfelinate – scutire totală;
 2. Copiii de revoluţionari/revoluţionari cu brevet:
  • scutire totală – 1 student/facultate;
  • reducere 50% - 1 student/ facultate;
  • reducere 25% - 1 student/ facultate;
 3. Studenţii-membri ai Senatului – 25% reducere, dacă participă cel puţin la 50 % din şedinţele Senatului;
 4. Angajaţilor li se aplică o reducere de 50%;
 5. Aparţinătorii angajaţilor (soţi, copii, fraţi) – 25%;
 6. Studenţii care au un alt membru al familiei (rude de gradul I) înscris la Universitatea „Tibiscus” – 10% (pentru fiecare);
 7. Studenţii care urmează a doua facultate la Universitatea „Tibiscus” – 10%;
 8. Studenţii care se implică activ şi constant în activităţile de promovare a Universităţii (redactori la revistele „Tibiscus”, „Cuget şi Simţire”, Radio Campus) – 25 % (maxim 5 studenţi);
 9. Studenţi care aduc instituţiei contracte, proiecte, parteneriate pentru dezvoltare instituţională – cuantumul facilităţii se stabileşte de la caz la caz, în funcţie de aport, între 10 şi 100%;
 10. Studenţilor cu cea mai mare medie din an (minim 9,00) li se acordă o reducere de 10 % din anul următor; în anul terminal reducerea se aplică la taxa de licenţă;
 11. Studenţilor ai căror părinţi sunt pensionari, şomeri sau au venituri mici li se poate aproba plata taxei eşalonat, fără penalizări, dar depăşirea a două luni în care nu s-a efectuat nici o plată, atrage după sine revenirea asupra aprobării plăţii eşalonate;
 12. Studenţii români proveniţi din Republica Moldova, Ucraina, Serbia etc. – reducere cu 25% sau plata eşalonată, în condiţiile în care au realizat media anuală de cel puţin 7,50.

Aplicarea criteriilor de mai sus se face respectând următoarele condiţii:

 1. Cu excepţia cazurilor sociale (studenţi proveniţi din orfelinate) sau a beneficiarilor prevederilor protocolului dintre Universitatea „Tibiscus” şi Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor – care beneficiază de scutire sau reducere de taxă – nu se oferă scutire totală de taxă decât din anul II de studii;
 2. Beneficiarii facilităţilor fiscale trebuie să fie integralişti;
 3. Nici o facilitate nu se acordă automat. Cererea motivată a studentului este o condiţie preliminară pentru acordarea facilităţii anuale;
 4. Depunerea cererilor se face în prima lună de la începerea anului universitar la decanate. Deciziile se comunică între 1-10 noiembrie a.c.;
 5. În situaţii deosebite, se pot analiza cereri de obţinere a facilităţii şi în timpul anului, cu aprobarea specială a rectorului;
 6. Cuantumul reducerii de taxe este aprobat în limitele plafonului stabilit de Senatul universităţii;
 7. Cererile trebuie însoţite de documentaţia doveditoare;
 8. Reducerile nu se cumulează.

Contact

Str. Lascăr Catargiu, nr. 6, 300559 Timişoara
 • Tel: 0256.294.001

Abonează-te

Nu pierdeți ce se intampla interesant prin aderarea la programul nostru de noutăți și evenimente.

Conectaţi-vă cu noi

Sunteți aici: Acasă | Facilităţi