Licență 2017-2018

Teme de licență propuse de cadrele didactice coordonatoare

Titlurile propuse sunt orientative. Pot fi aprobate și alte titluri cu avizul coordonatorului.

Termenul de alegere a coordonatorului și a temei este 27.10.2017

 

Nr. crt

Tema lucrării de licenţă

Cadru didactic coordonator/adresa e-mail de contact

 

1.      

Elaborarea și întocmirea bugetului local la o instituție publica

Conf. univ. dr. Mladin Franca

 

          

2.      

Contabilitatea cheltuielilor unei instituții publice

3.      

Contabilitatea veniturilor unei instituții publice

4.      

Reflectarea în contabilitate a exportului de mărfuri la …..

5.      

Reflectarea în contabilitate a importului de mărfuri la …..

6.      

Contractarea în tranzacţiile de comerţ exterior

7.      

Audit financiar privind contul de executie la….

8.      

Audit financiar privind cheltuielile la o instituție publică

9.      

Temă la alegere

10.  

Temă la alegere

11.  

Contabilitatea capitalului propriu şi perfecţionarea acesteia

Conf. univ. dr. Nagy Cristina Mihaela

          

12.  

Studiu privind contabilitatea şi analiza imobilizărilor la societatea ……../

 Contabilitatea leasingului conform standardelor naţionale

13.  

Stocurile (mărfuri/ produse finite/ ambalaje) unei entități: recunoaştere, evaluare, contabilizare şi gestionare eficientă

14.  

Contabilitatea decontărilor cu personalul/ datoriile/creanțele la societatea ……..

15.  

Contabilitatea rezultatelor financiare / Studiu privind particularităţile contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor în ……

16.  

Studiu privind analiza situaţiilor financiare şi utilizarea informaţiilor bilanţiere în reflectarea situaţiei economico-financiare a patrimoniului unei societăţi/ Analiza stării de echilibru financiar pe baza informaţiilor din situaţiile financiare la Societatea ……../ Raportarea financiară în companiile de asigurări

17.  

Contabilitatea costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor/serviciilor

18.  

Metode evoluate de calculaţie a costului

19.  

Temă la alegere

20.  

Temă la alegere

21.  

Piaţa muncii şi problemele migraţiei europene

Conf. univ. dr. Sârbovan Marina Luminița

 

          

22.  

Dezvoltarea economică durabilă - trasatura a economiei moderne

23.  

Protecţia socială – in economia post-industriala

24.  

Distorsiuni macroeconomice globale reglementate

25.  

Libera circulaţie a mâinii de lucru- in conditiile integrarii europene

26.  

Rolul statului în economia de piaţă Europeana

27.  

Raportul cerere – oferta pe piata muncii

28.  

Mecanisme ale macroeconomiei europene

29.  

Zona Euro in procesul extinderii europene

30.  

Convergenta reala si nominala –cazul Romaniei

31.  

Impozitul pe profit. Studiu de caz la SC

Lect. univ. dr. Costescu Irina Daniela

32.  

Impozitul pe venit. Studiu de caz la SC

33.  

Taxa pe valoarea adăugată. Studiu de caz la SC

34.  

Studiu privind optmizarea fiscală la o societate comercială nouă

35.  

Impozite şi taxe locale. Studiu de caz la SC

36.  

Studiu privind controlul intern prin inventariere

37.  

Elemente definitorii ale auditului intern şi controlului intern

38.  

Presiunea fiscală – definită prin vectorul fiscal

39.  

Efectele modificării Codului muncii privind productivitatea acesteia

40.  

Determinarea presiunii fiscale în urma modificărilor legislative privind impozitele şi contribuţiile salariale

41.  

Evoluţia şi caracteristicile pieţei asigurărilor din România

Lect. univ. dr.

Dragotă Violeta

Gianina

 

42.  

Studiu comparativ privind asigurarea CASCO, RCA,….. la doua societari de asigurare

43.  

Asigurări de bunuri ale persoanelor juridice – caracteristici şi posibilităţi de diversificare

44.  

Asigurări ale clădirilor şi conţinutului acestora şi posibilităţi de perfecţionare

45.  

Asigurarea bunurilor pe timpul transportului terestru pe teritoriul României şi posibilităţi de perfecţionare

46.  

Studiu privind drepturile organelor de control fiscal şi ale contribuabililor în legătură cu controlul fiscal.

47.  

Instituţii cu atribuţii de control financiar din România. Atributii, mod de exercitare a controlului.

48.  

Controlul fiscal și evaziunea fiscala.

49.  

Temă la alegere

50.  

Temă la alegere

51.  

Contabilitatea online in Romania

Lect. univ. dr. Vasilescu Ramona Violeta

ramonavasilescu@yahoo.com

52.  

Prelucrarea automata a documentelor contabile utilizând coduri de bare

53.  

Gestiunea documentelor electronice

54.  

Sistemul informatic de contabilitate integrat. Studiu de caz la societatea …..

55.  

Contabilitatea on-line

56.  

Aplicații informatice pentru gestiunea clienților

57.  

Aplicații software pentru munca de birou

58.  

Temă la alegere

59.  

Temă la alegere

60.  

Temă la alegere

 

Contact

Str. Lascăr Catargiu, nr. 6, 300559 Timişoara
  • Tel: 0256.294.001

Abonează-te

Nu pierdeți ce se intampla interesant prin aderarea la programul nostru de noutăți și evenimente.

Conectaţi-vă cu noi

Sunteți aici: Acasă | Admitere | ECONOMIE | Licență 2017-2018