Admitere Master 2017

Metodologia de admitere... 


Studii universitare de masterat

Programul   Auditul și Evaluarea Întreprinderii

LISTA CANDIDAŢILOR

LA CONCURSUL DE ADMITERE, ÎN ANUL I DE STUDIU,

 AN UNIVERSITAR 2017/2018,

 

 SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017      

Nr.

crt.

Nume

Iniţiala tatălui

Prenume

Proba 1*

 

Proba 2**

 

Media generală de admitere

Rezultatul

         1.     

Almăzan

D.

Christopher

9

8,60

8,80

ADMIS

         2.     

Balazs

L.

Istvan

8

9,00

8,50

ADMIS

         3.     

Blidariu

I.

Gheorghe Adrian

10

7,20

8,60

ADMIS

         4.     

Căta

I.

Daniela

10

8,60

9,30

ADMIS

         5.     

Dascăl

I.D.

Alexandru Florin

9

8,52

8,76

ADMIS

         6.     

Ionescu

G.

Alexandra Georgeta

10

8,33

9,17

ADMIS

         7.     

Korman

T.

Valentin

9

8,35

8,68

ADMIS

         8.     

Lucaci (Puşcău)

N.

Liana

9

9,00

9,00

ADMIS

         9.     

Nistor

I.

Sorin

9

9,12

9,06

ADMIS

       10.   

Onica

I.

Nela

8

7,20

7,60

ADMIS

       11.   

Pipa

P.

Simion

5

7,16

6,08

ADMIS

 

12.

 

Pîrva

 

A.V.

 

Sergiu

 

9

 

8,75

 

8,88

 

ADMIS

       13.   

Pop

D.

Adina Violeta

9

8,98

8,99

ADMIS

       14.   

Sîrbu

I.R.

Fabian-Carmin

8

6,75

7,38

ADMIS

       15.   

Terfăloagă

F.

Alexandra-Elena

10

7,30

8,65

ADMIS

       16.   

Tomuţa

T.

Claudia Elena

9

6,88

7,94

ADMIS

       17.   

Tomuţa

I.

Daniela Ioana

8

8,40

8,20

ADMIS

       18.   

Tufiş-Uher

V.

Robert

9

6,88

7,94

ADMIS

* Notă test grilă

** Media examenului de licență                      

 

 


 

Proba I pentru admiterea la studii de masterat se va susține în data de 27.09.2017 la orele 12/16. Pentru mai multe informații vă rugăm să luați legătura cu secretariatul facultății

 


 

LISTA CANDIDAŢILOR ADMIŞI

LA CONCURSUL DE ADMITERE, ÎN ANUL I DE STUDIU,

 AN UNIVERSITAR 2017/2018, SESIUNEA IULIE

în ordinea descrescatoare a mediei generale de admitere

 

Nr.

crt.

Nume

Iniţiala tatălui

Prenume

Proba 1*

 

Proba 2**

 

Media generală de admitere

Rezultatul

          1.      

Sebők

M.

Eduard-Alex

10

9,25

9,63

Admis

          2.      

Crava (Velici)

I.

Elena Irina

10

9,25

9,63

Admis

          3.      

Carp( Oltean)

D.

Adina Mihaela

10

9,10

9,55

Admis

          4.      

Spăriosu

I.

Sebastian Ciprian

10

9,00

9,50

Admis

          5.      

Izvernari (Vucu)

Gh.

Mia

9

9,50

9,25

Admis

          6.      

Bouroșu

S.

Andrei

10

8,15

9,08

Admis

          7.      

Buz (Buz-Cozma)

I.

Lidia

9

8,85

8,93

Admis

          8.      

Dârțu

C.

Elena

9

8,40

8,70

Admis

          9.      

Șurcă

I.

Andreea Vanesa

9

7,50

8,25

Admis

        10.    

Vucu

N.

Nicu Constantin

9

7,10

8,05

Admis

* Notă proba 1, de verificare a cunoștințelor teoretice

** Media examenului de licență                      

 

 

 

 

 

Proba I pentru admiterea la studii de masterat se va susține în data de 27.07.2017 la orele 12/16. Pentru mai multe informații vă rugăm să luați legătura cu secretariatul facultății

 

Tematica pentru admiterea la studii de masterat

 

BIBLIOGRAFIE

 

***** Microeconomie, Macroeconomie ************************

 1. Sârbovan,  Marina, Luminiţa, (2003), ,,Economie III”, Editura ,,Orion”, Bucureşti.
 2. Sârbovan,  Marina, Luminiţa, (2004), ,,Economie IV”, Editura ,,Orion”, Bucureşti.
 3. Sârbovan,  Marina, Luminiţa, (2006), ,,Macroeconomie”, Editura ,,Augusta”, Timişoara.
 4. Sârbovan,  Marina, Luminiţa, (2008), ,,Macroeconomie”, Editura ,,Eurostampa”, Timişoara.
 5. Sârbovan,  Marina, Luminiţa, (2010), ,,Macroeconomie”, Editura ,,Solness”, Timişoara.
 6. Sârbovan,  Marina, Luminiţa, (2014), ,,Macroeconomie”, suport de curs, UTT, Timişoara.
 7. Sârbovan,  Marina, Luminiţa, (2009), ,,Noi fundamente ale dinamicii economice contemporane”, Editura ,,Eurobit”, Timişoara.
 8. xxx - European Commission, 2010, “Europe 2020: A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth” http://www.ec.europa.eu/eu2020/pdf/   
 9.  xxx - La stratégie pour la croissance et l’emploi et la réforme de la politique européenne de Cohésion. Quatrième rapport d’étape sur la cohésion SEC(2006) 726 , Bruxelles, 12 iunie 2006 COM(2006) 281
 10.  xxx - Social policy reforms for growth and cohesion: Review of recent structural reforms 2013 –
 11. xxx -  Report of the Social Protection Committee,

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7674&furtherPubs=yes, Oct. 2013.

xxx- Tratatul de stabilitate, coordonare şi guvarnanţă în Uniunea economică  şi monetară; Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union, http://www.consilium.europa.eu/en/splash/?requested=%2feuropean-council%2f European Council. 2 March 2012;  accesat pe data de 17 august 2012

 

********** Fiscalitate ***********************

 

Brezeanu, Petre. Murgea, Aurora. Nistor, Ioan. Herciu, Mihaela. (2014) Elemente de finanţe comportamentale, Ed. Tribuna Economică. Bucureşti

Cernuşca, Lucian. (2013). Impozite şi taxe. Aspecte contabile şi fiscale, Tribuna Economică

Moşneanu, Tatiana. (2011). Finanţe Publice. Note de curs şi aplicaţii pentru seminar, ed.III. Editura Universitară

 Popovici, Dumitru. (2007). Finanţe publie, Editura Eurostampa. Timişoara

Popovici, Dumitru. Şerban, Corina, (2014), Finanţe generale, Suport electronic de curs şi aplicaţii, Univ. Tibiscus Timişoara

Văcărel, I. Coordonator. (2007). Finanţe publice, ediţia a VI-a. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

 ***, Ordonanţă de urgenţă nr. 64 din 27 iunie 2007 privind datoria publică, (*actualizată*) valabilă începând cu data de 29 Decembrie 2015

***, Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice (*actualizată*) valabilă începând cu data de 19 August 2016

 ***, Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, actualizată la data de 03 Octombrie 2016

***, Legile anuale ale bugetului de stat, disponibile pe www.anaf.ro

 

******************* Contabilitate ************************

 

Greceanu-Cocoș, Virginia. (2014). Planurile de conturi. Ghid comparativ. 1 ianuarie 2014. Editura Tribuna Economică. București
Mateș, Dorel. (coordonator). (2010). Contabilitatea financiară: concepte de bază, tratamente specifice, studii de caz. Editura Mirton, Timişoara
Mateș, Dorel. Iosif, Anda. Dumitrescu, Alin. (coordonatori). (2012). Contabilitatea financiară: concepte de bază, tratamente specifice, studii de caz . Editura Mirton, Timişoara
Mateș, Dorel. Bunget, Ovidiu – coordonatori (2013). Bazele conceptuale și aplicative ale contabilității, Editura. Mirton, Timișoara
Paliu-Popa, Lucia, Ecobici, Nicolae (2010). Contabilitate financiară aplicată – ghid contabil, Editura Universitaria, Craiova
Pereș, I. - coordonator (2011).  Bazele contabilității, Editura Mirton, Timișoara
Sabău, C., Trif, V., Artene, A., Nagy, C. (2011). Bazele contabilității, Editura Eurostampa, Timișoara
***, Hotărârea de Guvern nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe 
***, Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, actualizată la data de 03 Octombrie 2016
***, Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, actualizată, valabilă începând cu data de 16 Iulie 2015
***, Legea Contabilității nr. 82/1991 modificată și republicată, forma în vigoare din 11 Decembrie 2015,
***, Ordin nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate 
***, Ordinul Ministerului Finanțelor 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, publicat în M.O. 704/2009
*** Ordin nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate 


 

Contact

Str. Lascăr Catargiu, nr. 6, 300559 Timişoara
 • Tel: 0256.294.001

Abonează-te

Nu pierdeți ce se intampla interesant prin aderarea la programul nostru de noutăți și evenimente.

Conectaţi-vă cu noi

Sunteți aici: Acasă | Admitere | ECONOMIE | Admitere Master 2017